Welke informatie treft u niet aan op deze site?

Op deze site treft u géén wasvoorschriften voor textiel (zoals kleding, beddengoed etc.) aan. Wasvoorschriften voor textiel vallen namelijk niet onder schoonmaak, maar onder machinaal wassen.

Welke informatie treft u wel aan op deze site?

Advies voor de Schoonmaak in de breedste zin van het woord dus zowel huishoudelijke tips als informatie over wat men in de professionele schoonmaak branche dient te bewerkstelligen om een bepaald reinheid gradatie niveau te bereiken en te behouden.

De informatie op deze site varieert derhalve van algemene schoonmaak informatie tot specifieke schoonmaak methodieken met eventueel bijbehorende afbeeldingen uiteenlopend van moppen tot machinaal boenen, alsmede informatie over Food reiniging- desinfectie /micro-organismen en meettechnieken/waarde bepalingen.

Reinheid gradatie in het huishouden

Voor huishoudingen is het reinheid gradatie niveau een wens dan wel persoonlijk individuele eis.

Reinheid gradatie in het bedrijfsleven

In bepaalde bedrijfstakken (branches) is het reinheid gradatie niveau een noodzakelijk iets.
Schoonmaakbedrijven die zichzelf verhuren aan bedrijfstakken (branches) waar het reinheid gradatie niveau een noodzakelijk iets is hebben een grote verantwoordelijkheid.

Desondanks, is het maar vreemd dat het vinden van de juiste informatie voor het bereiken van het juiste reinheid gradatie niveau zo lastig is!

Nog vreemder is dat er door vigerende wetgeving verplicht word te voldoen aan specifieke bedrijfstak gerichte normeringen. Echter deze norm eisen worden niet gratis beschikbaar gesteld?

Tot slot: WAARSCHUWING

AvdS Site info WAARSCHUWING

Er kunnen aan deze site geen rechten worden ontleent! Ouders, verzorgers, begeleiders zijn en blijven ten alle tijden verantwoordelijk voor en dienen de veiligheid van kinderen of volwassenen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens te bewaken dan wel te waarborgen! Lees altijd de gebruikersvoorschriften van: chemie / middel / machine / materiaal. Onprofessioneel handelen leidt al snel tot schade of zelfs letsel. Twijfelt u? Schakel een professioneel / specialist in !!!