Wat zijn aanvullende schoonmaak diensten?

Bij het beantwoorden van deze vraag zal ik mij beperken tot een algemeen antwoord gezien het feit de volledige uitleg een boekwerk op zich is!

Schoonmaakbedrijven verrichten werkzaamheden die variëren van de planten water geven, Pc’s uitschakelen, pand afsluiten, alarm inschakelen, koffie apparaat bijvullen en schoonmaken, sanitaire navul artikelen bijhouden etc. etc.

Uiteraard worden deze werkzaamheden pas uitgevoerd als een klant erom vraagt, zodat het opgenomen kan worden in het contract en het schoonmaakbedrijf uiteraard de kans krijgt zich voor te bereiden.

Het komt natuurlijk ook voor dat bepaalde aanvullende schoonmaak diensten een aanpassing danwel uitbreiding op de bestaande werkzaamheden behoeven. Dit word niet altijd in goed overleg gedaan en vormt dan ook vaak een onterecht twistpunt waarbij verwacht woord dat het schoonmaakbedrijf dit wel ‘effe doet’ wat uiteraard een grote misvatting is en inhurende bedrijven verlenen voor hun klanten ook geen gratis aanvullende diensten onder het mom van ‘doen we wel effe’…

Immers hoe lang duurt effe? 1 seconde, 10 seconden, 1 minuut, 10 minuten, 1 uur etc. etc.

Tot slot: vaak zijn de aanvullende schoonmaak diensten die wijzigen ook meestal geen standaard wijzigingen, maar vereisen ze specialistischere aanpak.

 Begrippen