Bestaat er een eenduidige wettelijke kleurcodering reinigingsmiddelen?

Betreft kleurencodering voor reinigingsmiddelen valt te zeggen dat er helaas nog geen eenduidige wettelijke kleurcodering voor reinigingsmiddelen is.

Het belang van een wettelijke kleurcodering voor reinigingsmiddelen is simpel namelijk een kleurcodering voor reinigingsmiddelen zouden ervoor kunnen zorgen dat in 1 oogopslag te zien is welk soort reinigingsmiddel er in de verpakking zit en of deze gevaarlijk is!

Er zijn wel fabrikanten die een kleurcodering hanteren waarbij het zaak is te weten dat mild alkalische en of mild zure middelen voor dagelijkse reguliere reiniging gebruikt worden.

Hierna 2 voorbeelden

Kleurcodering voorbeeld 1
blauw • sterk alkalisch [pH 14] <> [pH 7] neutraal
rood • sterk zuur [pH 0] <> [pH 7] neutraal

Kleurcodering voorbeeld 2
blauw • sterk alkalisch [pH 14] <> [pH 8] licht alkalisch
groen • licht alkalisch tot neutraal [pH 8] <> [pH 6] neutraal tot licht zuur
rood • licht zuur [pH 6] <> [pH 0] sterk zuur

Toelichting / opmerkingen

Zuren en alkaliën zijn tegengesteld aan elkaar en zijn in staat elkaars werking op te heffen, dit wordt “neutraliseren” genoemd. Wanneer op elkaar afgestemde hoeveelheden zoutzuur en natronloog bij elkaar worden gevoegd is het resultaat een neutrale oplossing die als eigenschap niet zuur en niet alkalisch is maar zout (zuur + alkali = zout + water).

Voor de verwijdering van vetachtige verontreinigingen zijn reinigingsproducten die licht alkalisch zijn (pH-waarde 7-10) nodig.
Voor de verwijdering van emulsies en polymeren gebruikt men producten met een pH-waarde van ca. pH 11-11.5.

Bij de reiniging van verschillende materialen mag de pH-waarde niet te extreem zijn, omdat er dan schade kan ontstaan.
Voorbeeld: Linoleum en wollen tapijt worden door producten met een hoge pH-waarde resp. >9 en >8 beschadigd, terwijl marmer en andere kalkstenen door zure producten (pH minder dan 6) oplossen.

Aantasting van materialen

pH-waarde alkaliteit aantasting huid en ogen
10-14 sterk alkalisch verf, linoleum, textiel, rubber, lichte metalen +
8-10 zwak alkalisch weinig of geen 0
6-8 neutraal geen
2-6 zwak zuur kalkhoudende steensoorten 0*
0-2 sterk zuur verf, linoleum, textiel, glazuur, kalkhoudende steensoorten, metalen +

+ = zeer gevaarlijk
– = niet gevaarlijk
0 = weinig tot geen gevaar
0* = voor de ogen gevaarlijk, voor de huid niet direct gevaarlijk

Het is maar vreemd dat sommige Leveranciers van schoonmaak middelen zelfs tegenstrijdige en onlogische kleuren hanteren bijvoorbeeld:
rood • voor sterk alkalische stripper  ????
groen of blauw • voor sterk zuur sanitair-reinigingsmiddelen  ????

Nog vreemder is dat veel zaken wel eenduidig verplicht zijn (zoals etikettering verpakking reinigingsmiddelen en of HACCP matig), maar dat er nog geen eenduidige kleurcodering in de wet is opgenomen?

Hierna 2 voorbeelden waarbij kleurcodering wel duidelijk is

Kleurcodering Professionele schoonmaak interieur / sanitair
Blauw emmers / doekjes / sponzen voor interieur
Rood emmers / doekjes / sponzen voor Sanitair

Sommige Food bedrijven hebben zelfs specifiek gekleurde werkmaterialen:
— kleuren van borstels & bezems die gebruikt worden tijdens alkalische reiniging zijn blauw
— kleuren van borstels & bezems die gebruikt worden tijdens neutrale reiniging zijn groen
— kleuren van borstels & bezems die gebruikt worden tijdens zure reiniging zijn rood

— Snijplanken in restaurants zijn te verkrijgen in zes HACCP-kleuren: blauw voor vis, rood voor rauw vlees, wit voor zuivel, groen voor groenten, geel voor gevogelte en zwart voor productpresentaties

Zie ook: Zijn er kleurcodes te respecteren bij de keuze van materiaal ?

 Begrippen