Microbiologie betekend: de kennis van de levensprocessen van het “kleine’. Het “kleine” betekent in dit verband: de kleinste levende wezens die wij kennen, de micro-organismen. Letterlijk vertaald betekent dit: ‘kleine wezentjes” (beter bekend als bacteriën). Op de afbeelding hieronder is te zien hoe bacteriën onder een normale mikroskoop gezien worden; dat is met een vergrotingsfactor van ca. 1.000.

Waarom is het doel kennis micro-organismen zo belangrijk?

Het antwoord op deze vraag ligt besloten in het feit, dat deze micro-organismen een groot gevaar kunnen betekenen maar óók, dat ze zeer. nuttig kunnen zijn

Kennis van micro-organismen is daarom een belangrijk onderdeel van “hygiëne’ monitoring in de ´Food´ en in de ´Zorg´

´Food´ o.a. vlees of vis verwerkende bedrijven, restaurants, lunchrooms, broodjes zaken etc.
´Zorg´ o.a. ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, tandartspraktijken, etc,

Daarbij is allereerst van belang het nut en de schade van micro-organismen (bacteriën) te begrijpen…

Hierna heb ik voor u de speerpunten weergegeven,

HET NUT VAN BACTERIËN

Bij de productie van sommige voedingsmiddelen, o.a. “melkzuurbacteriën” > denk hierbij aan > Bereiding van snijworsten(salami),kaas, yoghurt, zuurkool

Bij de vertering van voedsel door mens en dier, o.a. “darmbacteriën > denk hierbij aan > Omzetting in door bloed opneembare stoffen

Bij de ‘reiniging” van het milieu > denk hierbij aan > omzetting van afvalstoffen

DE SCHADE VAN BACTERIËN

Bederf van voedingsmiddelen, genotsmiddelen en geneesmiddelen > denk hierbij aan > afbraak van eiwitten, vetten en suikers in niet eetbare stoffen

Oorzaak van een groot aantal verschillende ziekten > denk hierbij aan > omzetting van voedingsstoffen in giftige stoffen…

 Begrippen