Wat is desinfecteren?

Desinfecteren is het doden van bacteriën die na het reinigen, spoelen en laten drogen zijn achtergebleven.

Hiervoor kunnen in principe twee methoden gebruikt worden:

  1. Desinfectie door kokendheet water of stoom (deze methode is genaamd CIP (Clean In Place)
  2. Desinfectie met chemicaliën (deze methode word toegepast in bijvoorbeeld vleesverwerkende industrie ‘open reiniging’)

Voor de desinfectie van apparaten wordt meestal een in water opgeloste chemische stof gebruikt. Er kan dan een keus gemaakt worden uit een groot aantal stoffen, o.a. logen, zuren, chloor-, jodium- , ammoniumverbindingen.

Belangrijk om te weten is:

Desinfectiemiddelen worden inactief door vuil resten
Met andere woorden: als de reiniging niet goed is uitgevoerd, dan heeft desinfectie géén zin. Daarom is een gecombineerde reiniging en desinfectie ook niet aan te raden.

Van invloed op de effectiviteit van reiniging én desinfectie zijn:

  • De concentratie van het middel (Deze is niet te variëren. Gebruik altijd de op de verpakking vermelde concentratie.)
  • De temperatuur van de oplossing (Deze is te variëren tussen 2 en 7 °C.)
  • De wijze van inzetten (bij machines d.m.v. nevel desinfecteren en onderdelen d.m.v. dompel desinfecteren)
  • De tijdsduur van inwerking (een langere inwerktijd levert meer effect. Door een te lange inwerktijd ontstaat echter indroging van het oppervlak, waardoor de reiniging en of desinfectie mislukt.)

 Begrippen