Allereerst is het zaak te weten dat normaal gesproken het Strippen / Conserveren het enige is wat in een Basisschool in de grote schoolvakantie tezamen met andere periodieken uitgevoerd kan worden.

In dit artikel is de naamtoekenning ‘RW Strippen / Conserveren Basisscholen’. [RW=Richtlijn Werkinstructie]

Deze Richtlijn Werkinstructie omschrijft de algemene werkvolgorde van aankomst t/m vertrek per school warbij de uitgangspunten zijn: Vooraf goede afspraken gemaakt met klant(en), Linoleum vloeren worden behandeld d.m.v. standaard methode, Een team dat goed samenwerk en Voldoende vakkennis & inzichtSint.

RW Strippen / Conserveren Basisscholen Uitvoering

Op elke school zal de eerste werkdag telkens de hele groep schoonmakers zich gezamenlijk bezighouden met het Voorwerk totdat er minimaal 3 lokalen gereed zijn om te Strippen en op het  Strippen zodra een vloer correct gestript/ en gedroogd is gaat 1 persoon Conserveren.

Voorwerk

 1. Eerst controleren of het vloer oppervlak van de te behandelen ruimte voldoet aan de eisen om in een later stadium te kunnen gaan strippen. Indien nodig zelf voorzichtig elektrische apparaten en of Pc netwerkkabels ontkoppelen en verplaatsen. En direct starten met het gedeelte wat het eerst gestript gaat worden!
 2. Tafeltjes, stoeltjes en kasten in dat stuk gebied simpelweg aan de kant schuiven (richting collega’ s)
 3. (collega’ s) starten namelijk direct met het volledig klam vochtig afnemen van de tafeltjes en stoeltjes en kasten en plaatsen alles wat schoon is aan de ingang zijde van een lokaal en tegelijkertijd zoveel mogelijk aan de buitenzijde gevelglas REKENING HOUDEND MET DE LASNAAD IN LOKAAL. Doel is om voor het strippen zoveel mogelijk vrije ruimte te creëren dat een flink stuk voorbij de lasnaad gewoon mee gestript kan worden.
 4. Dan direct het vrije gebied behandelen door spinrag verwijderen van plafonds en of hoge raampartijen & vrije vloeroppervlak vegen.
 5. Dan de ramen zemen incl. omlijsting, kozijnen, randen en richels en de verwarmingen nat reinigen.

Strippen

 1. Kabels worden uitgerold, machine’ s worden waar nodig in elkaar gezet, aangesloten voor gebruik en dus klaar voor actie; -alle benodigde hulpmaterialen (rolemmer-combinatie’ s, pad houders voor boen machine, waterzuiger etc.) en chemie (stripper, neutralisatie vloeistof, Antifoam etc.) worden klaargezet, water wordt gehaald en chemie wordt ten aller tijden ter plaatse gemengd. NIET MET CHEMIE RONDRIJDEN DOOR DE SCHOOL
 2. Het te behandelen gedeelte wordt voorzichtig ingezet met stripper
 3. Het de boen machine wordt de oude waslaag los geboend en waar nodig wordt er voorzichtig nog wat extra stripper opgezet
 4. Het behandelde vloeroppervlak word met behulp van waterzuiger droog gezogen.
 5. Het behandelde vloeroppervlak word geneutraliseerd d.m.v. moppen m.b.v. grote mop rolemmer combinatie met neutralisatie vloeistof (meestal schoonmaak azijn) en dweilen gebruiken om kabels schoon te maken tussendoor of om machine op te zetten of om handen af te vegen na aanraking stripper of om kleine mors ongelukjes weg te halen
 6. De vloer laten drogen en altijd controleren of alles in orde is en waar nodig corrigeren alvorens de volgende fase begint.

Conserveren

 1. Het voorbehandelde vloeroppervlak voorzien van een nieuwe waslaag met behulp van was klem de was gelijkmatig verdelen en tot op de naad in de midden van elk lokaal opzetten. Nadat de vloer van een nieuwe waslaag is voorzien mag deze 12 uur niet betreden worden. Dit i.v.m. uitharding van de was.

Iedere volgende werkdag ziet er als volgt uit:

 1. Eerst start het hele team met het overzetten van het meubilair naar de kant die de dag ervoor voorzien is van een nieuwe waslaag.
 2. Het team splitst zich weer en 1 deel gaat verder met het voorwerk van resterende lokalen gaat zoals omschreven in Voorwerk
 3. De overige gaan de vrijgemaakte vloeroppervlakken behandelen als omschreven in Strippen
 4. Het voorbehandelde vloeroppervlak word voorzien van een nieuwe waslaag als omschreven in Conserveren

Dan komt het belangrijkste namelijk het controleren van het eigen werk en direct opletten of alle chemicaliën, werkmaterialen, machines en toebehoren zijn opgeruimd / schoongemaakt etc. etc. etc. pas dan begint het transport naar de volgende school waar de procedure als hierboven omschreven herhaald wordt.

 

 Periodiek