Met welke eisen is de professionele schoonmaak bekend m.b.t. sanitair reinigen?

Om de eisen voor sanitair reiniging in professionele schoonmaak uit te leggen is het zaak eerst te weten dat met sanitair worden die voorzieningen bedoeld, die direct met de lichamelijke verzorging te maken hebben en of van grote invloed zijn.

Voorbeelden van sanitaire of natte ruimten zijn: toiletten, urinoirs, douches, waslokalen, badkamers, spoelkeukens, enz.

Ruimten eisen / preventieve maatregelen t.b.v. schoonmaak-onderhoud
Om de schoonmaakwerkzaamheden te vergemakkelijken en de hygiëne te bevorderen dient de ruimte aan bepaalde voorwaarden te voldoen en zo zijn noodzakelijk:

— goede verlichting en ventilatie

— doelmatig afwerkmateriaal voor wanden, vloeren en voorwerpen:
wanden > geglazuurde tegels
deuren > kunststof
vloeren > dubbel hardgebakken tegels waarbij de voegen zijn afgesausd.
(vloeren van douches, waslokalen, badkamers, spoelkeukens moeten voorzien zijn van een goede waterafvoer via het vloeroppervlak)
afvoer constructie > moet zo zijn dat spoel- en schrobwater niet kunnen terugvloeien (dit betekend dat de vloeren zoveel helling dienen te hebben, dat het spoel- en schrobwater rechtstreeks of via open goten gemakkelijk kan wegvloeien naar schrobputjes, deze moeten tevens zijn voorzien van een stankafsluiter en een afneembaar rooster).

voorwerpen > gladde afwerking

Algemeen ronde hoeken en afgeronde kanten, geen drempels

— alle voorwerpen b.v. wc-pot of urinoir, toiletborstelhouder, prullenbakken e.d. zoveel mogelijk vrij van de vloer (hangend) aanbrengen

— automatische doorspoel inrichtingen

— gebruik van zeep-dispenser, rolhanddoek of papieren wegwerp-handdoekjes.

Schoonmaak-onderhoud eisen / preventieve maatregelen
Slecht onderhoud van de sanitaire ruimten en voorwerpen, kan een verhoogde verspreiding van de altijd aanwezige ziektekiemen tot gevolg hebben.
Hoe schoner de sanitaire ruimten zijn, des te beter de hygiëne.

Zo is het vaak uit hygiënisch oogpunt noodzakelijk om veel gebruikte toiletten meerdere malen per dag te reinigen. Speciaal op plaatsen waar veel mensen samenkomen (beurzen, scholen, enz.) of op plaatsen waar mensen met minder weerstandsvermogen samenzijn (ziekenhuizen, verpleeginrichtingen, enz.) zal de frequentie en de wijze waarop wordt schoongemaakt aan hogere eisen moeten voldoen.

Om de dagelijkse noodzakelijke werkzaamheden op een efficiënte wijze uit te voeren en de tijden voor het af- en aanlopen te beperken, is een werkwagen noodzakelijk. Op de werkwagen kunnen alle producten en apparaten, die voor sanitair reiniging noodzakelijk zijn, worden meegenomen, b.v.

— verschillend gekleurde emmers en sopdoeken om de reinigingswerkzaamheden van de verschillende ruimten en voorwerpen te scheiden, b.v. rood voor toiletpot en directe omgeving geel voor de overige vlakken (sanitair) blauw voor interieuronderhoud, enz.

— spons, handpad, ruitenwisser, inwasapparaat, wisdoekjes, plastic pedaalemmer-zakken

— toiletpapier, wegwerphanddoeken, zeep voor zeepdispenser

— randreinigingsapparaat met pads

— wegwerpdoekjes voor stofwisser

— stofwisser

— productenboxen met gebruiksflacons waarin diverse producten zitten, b.v. allesreiniger, toiletreiniger, kalkverwijderaar, synthetische zeep, enz.

Als aan al deze preventieve voorwaarde is voldaan kan de schoonmaak beginnen!

 Professioneel