Goede hygiënische bedrijfsvoering m.b.t. desinfectiemiddelen waarbij het ontsmetten van een object / ruimte, afdeling beslist noodzakelijk is.

Hiervoor zijn diverse goede toegelaten desinfectiemiddelen te koop.

Bij gebruik ervan is het echter noodzakelijk dat op de verpakking voorgeschreven werkwijze goed wordt opgevolgd. Indien men dit niet doet, bestaat er kans dat restanten van een desinfectie middel aanwezig blijven op apparatuur, werkbanken e.d., waardoor eetwaren hiermee kunnen worden verontreinigd.

Het in en op etenswaren aanwezig zijn van deze restanten desinfectiemiddelen is strafbaar gesteld bij de Bestrijdingsmiddelenwet (1962).

Indien u de hierna volgende werkwijze goed uitvoert, bent u bezig met een goede bedrijfsvoering, die zowel voldoet aan de bepalingen gesteld in de Bestrijdingsmiddelenwet als aan de Vleeskeuring wet (zes gulden regels):

  1. Verwijder de grove “etensresten”.
  2. Spoel de oppervlakte met lauw water af.
  3. Reinig grondig met een doelmatig reinigingsmiddel met een  temperatuur van 55-650C.
  4. Spoel met heet water (+/- 800C) na.
  5. Desinfecteer met een toegelaten middel volgens de gebruiksaanwijzing.
  6. Spoel grondig na met koud schoon water (zo nodig bij aanvang van de bereidingswerkzaamheden herhalen).

 Professioneel