Wat verwachten van een aanbieding behandelen linoleum vloer?

Wat mag een klant bijvoorbeeld verwachten van een eenmalige aanbieding behandelen linoleum vloer?

Let op! Het financiële aspect buiten beschouwing gelaten!

Primaire vraag aan klant, en actiepunten tijdens bezichtigen
— om welk soort ruimte gaat het? (Bijvoorbeeld Werkplaats of Kantoor of Klaslokaal etc.)

Actiepunten:
— de situatie ter plaatse word tezamen met klant bekeken, en op dat moment is voor een professioneel / specialistisch schoonmaakbedrijf al duidelijk wat de keuzemogelijkheden zijn!
— het schoonmaakbedrijf kijkt direct naar de staat van de vloer en diens vervuilingsgraad

Informatie mogelijkheden aan klant
> gewenste beoogde eindresultaat
> aanbieding keuzemogelijkheden
> beknopte uitleg Technisch gezien
> beknopte uitleg reinigingsmethode & toelichting veiligheid

Hiervoor reikt een professioneel schoonmaakbedrijf altijd voorinformatie aan welke samen gevat is, en die een handige tool kan zijn om een passende beslissing te kunnen nemen.

Informatie mogelijkheden aan klant per onderdeel

> gewenste beoogde eindresultaat
Het raadzaam de klant eerst te laten overwegen wat het gewenste beoogde eindresultaat van de ruimte dient te zijn?!?

> aanbieding keuzemogelijkheden
Feitelijk zijn er standaard 2 keuzemogelijkheden voor dergelijke vloeren namelijk: [boenen / zuigen] of [strippen / conserveren]

> beknopte uitleg Technisch gezien
Als een vloer jaren niet gestript is en er poot en of kastbodem indruk / afdruk plekken in zitten (waar kasten en of werkbanken gestaan hebben), zitten deze echt diep in de vloer en die kunnen niet verwijderd worden.

Zo ontstaat zelfs een cirkel als jaren lang een ijzeren prullenbak op dezelfde plek gestaan heeft. 

Deze plekken kunnen slechts verdoezeld worden door de vloer in zijn geheel zwaar intensief te strippen.

De plekken die er wel gewoon afgaan door strippen, maar niet volledig door boenen! Dit zijn bijvoorbeeld de plekken die zich bevinden onder een lichtkoepel.

Dit zijn belangrijke punten ten aanzien van de mogelijkheden versus verwachting inzake de beoogde eind kwaliteit ofwel het resultaat wat verwacht kan worden als gekozen word voor boenen

Optie Boenen
— is resultaat schoon, maar niet spectaculair glimmend en ook veel plekken die er met strippen wel af zouden gaan blijven zichtbaar. Wij brengen (als service) een beschermlaag aan die de vloer wel laat glimmen, maar deze laag is dan wel bovenop een niet kaal gestripte vloer gezet.

Optie Strippen / conserveren
— is resultaat schoon en spectaculair glimmend en ook veel plekken zijn verdwenen en of verdoezeld, maar oude afdrukplekken nog steeds zichtbaar en is het mogelijk dat sommige plekken juist meer opvallen, doordat de vloer rondom de plek er perfect eruit ziet (er is dan sprake van opties bedrog)

Optie Boenen versus Optie Strippen / conserveren
— zijn zeker verschillend echter de plekken waar kasten en of werkbanken gestaan hebben blijven in beide gevallen zichtbaar; Bij boenen blijven plekken zichtbaar die met strippen wel weg zijn

> beknopte uitleg reinigingsmethode & toelichting veiligheid
Optie Boenen & Strippen / conserveren
— voor beide geld dat deze werkzaamheden ingepland dienen te worden gezien het feit dit met veel machine middel en materiaal gebeurd en de vloer kan na de behandeling 1 dag niet betreden worden, zodat de beschermlaag kan uitharden !

Optie Boenen
— het boenen van de vloer geschied met een machine die +/- 35 kilo weegt en een toerental van tussen de 750 <-> 1100 RPM.
— de vloeistof (het chemische product) waarmee geboend word is mild en relatief ongevaarlijk.
— na het boenen word de vloer droog gezogen met een grote industriële waterzuiger.
— de beschermlaag word opgezet / aangebracht

Optie Strippen / conserveren
— tijdens het strippen van de vloer is de vloer glad als een zeepglijbaan (gladder dan ijs). Dit komt, omdat door de chemie de oude waslaag oplost en tezamen met het strip middel een gladde substantie vormen. Het risico van uitglijden is dan ook zeer groot en ontwijken van kabels en andere obstakels  is bijna onmogelijk dit gezien het feit er met een machine geboend word die  +/- 35  kilo weegt en een toerental van tussen de 750 <-> 1100 RPM.

— de vloeistof (het chemische product) waarmee het strippen van vloeren gedaan word is op het moment van behandelen zeer krachtig en gevaarlijk voor huid en ogen; het veroorzaakt brandwonden en het tast mogelijk zelfs elektriciteitskabels aan.

— tijdens het strippen van vloeren word er niemand toegelaten (ook geen personeel van ons) dit ter bescherming van een ieder die de werkplaats wil betreden.

— de vloer word in delen gedaan en geen enkel vloerdeel zal langer dan 15 minuten blootgesteld worden aan het product en het behandelde oppervlak  word altijd geneutraliseerd alvorens het conserveren. Na het strippen word de vloer droog gezogen met een grote industriële waterzuiger.

— tot slot word de beschermlaag (waslaag) opgezet / aangebracht m.b.v. wasklem en of inwasser.

Uiteraard geschieden de werkzaamheden op professionele wijze.

 Professioneel