Deze vraag kan ik kortweg beantwoorden met ‘Ja er worden specifieke eisen gesteld aan een gebouw in de Food’ rekening houdend met de voorbestemming van de soort activiteiten.

Een dergelijk gebouw dient volledig conform de vigerende hygiëne / wet eisen te worden gebouwd.

Dit betekent dat kosten nog moeite gespaard worden om het gebouw dusdanig te bouwen dat het bestand is tegen veelvuldig, intensief gebruik!

Uiteraard kan een dergelijk object volledig gereinigd en gedesinfecteerd worden met ( indien nodig ) zware chemicaliën.

 

 Professioneel