Nee het nieuwe werken betekend niet dat er minder schoonmaak nodig is!

Het is een grote misvatting om te denken dat er minder schoonmaak nodig zal zijn vanwege het nieuwe werken. Het gaat namelijk nog steeds om de hoeveelheid mensen die een object betreden en er werken, echter door ‘het nieuwe werken’ verplaatsen zij zich meer en intensiever door een object dan voorheen wat dus zelfs meer vervuiling oplevert.

Immers:

Zijn het de hoeveelheid mensen die in een object werken en de intensiviteit van bewegen / verplaatsen wat bepalend is voor de vervuilingsgraad en niet het feit dat vaste werkplekken tot het verleden behoren, doordat vaste pc’s zijn vervangen door laptops etc. Het enige wat mogelijk minder vervuiling op levert is minder papier, maar echte professionals zijn jaren geleden al geminderd of zelfs gestopt met papier gebruiken.

Toelichting:

  • Gezien het nieuwe werken perfect aansluit bij onze wegwerp maatschappij betekend dit ook dat bedrijven die het nieuwe werken praktiseren (en een veelal te hoog gegrepen imago nastreven) veel wisseling van medewerkers en of inhuur krachten hebben wat resulteert in minder hygiënisch gedrag door zowel de wisselende personen alsmede door vaste medewerkers
  • De vaste medewerkers voelen zichzelf boven de wisselende medewerkers staan en vinden dat ze meer rechten hebben wat qua hygiënisch gedrag resulteert in concreet meer vervuiling denk hierbij aan het niet zo nauw nemen met eigen rommel opruimen zoals na eten of koffie. Ook schop-strepen op onderkanten deuren, vinger of zelfs hand tasten op ramen en deuren of zelfs schoenafdrukken op muren en pilaren vinden de vaste medewerkers normaal en zelfs hun goed recht
  • De bedrijfsleiding is meestal niet opgewassen of zelfs niet eens geïnteresseerd om actie te ondernemen tegen onhygiënisch gedrag gezien de bedrijfsleiding niet bezig wil zijn met zoiets onbelangrijks
  • De bedrijfsleiding en vaste medewerkers verleggen hun wanprestaties gewoon naar het ingehuurde schoonmaakbedrijf of schoonmakers(sters) in eigen beheer
  • Voor een ingehuurd schoonmaakbedrijf betekend dit veelal onterecht geneuzel en zich in bochten moeten wringen om de klant tevreden te houden met als resultaat financiële draagkracht vernietiging

Wellicht is er bij dergelijke bedrijven sprake van vermindering menselijk moreel, waardoor zij onwillekeurig denken een slaaf (slaven) ingehuurd te hebben i.p.v. een schoonmaker(ster) of schoonmaakbedrijf?

 Weetjes