Effecten pH waarden op het milieu. Om de effecten pH waarden op het milieu van bekende stoffen en de effecten op het milieu te omschrijven begin ik eerst met een beknopte uitleg.

Wat is pH?

De pH-waarde is de maat voor de concentratie ionen.
Zo wordt de sterkte van een zuur bepaald door de hoeveelheid ionen die in waterige oplossing afgegeven wordt.

Waterstof ionen hebben het vermogen (de pH duidt op de potentie) om chemische bestanddelen waarmee ze in contact komen, sterk te veranderen. Men kan ze als een sterk bijtende substantie beschouwen.

Agressieve werking van zuren

De agressieve werking van zuren kent u wellicht uit eigen ervaring, bijvoorbeeld als u met azijn de kalkaanslag uit een geglazuurd bad wilde verwijderen en het bad niet tijdig schoon spoelt, zal de “goede” werking van het zuur ervaren, want azijn laat niet alleen de kalk maar ook het glazuur verdwijnen.

Men spreekt overigens nog steeds van zuurgraad ook als de waarden in het alkalische bereik boven pH-7 liggen

Agressieve werking van basen (alkalisch)

De agressieve werking van basen zijn vaak minder bekend, maar toch maken veel mensen er regelmatig gebruik van namelijk sterke ontvettende middelen zoals bijvoorbeeld ‘ovenreiniger’ zijn sterk alkalisch.

Toch denken veel mensen dat ze met een zuur bezig zijn!

Kort gezegd kun je met zuren geen vet verwijderen en kun je met alkalisch geen kalkaanslag verwijderen

Ook kent u wellicht de term ‘zure regen’, echter de term zure regen is niet helemaal juist en het zou beter zijn om te spreken van zure neerslag, zure depositie of zuurdepositie.
Zure regen is namelijk een verzamelnaam voor verschillende vormen van verzuring van het milieu (zoals bijvoorbeeld verzuring van de bodem of de oceaan).

Verder ontstaat er boven pH 7 Ammoniak en beneden pH 7 Ammonium.

Mensen die vissen houden, weten dat ze het aquarium goed dienen te onderhouden en een belangrijk ding hierbij is de pH waarde van het water en daarvan valt te zeggen…,

De ideale pH-waarden voor zoet en zout water vissen:

  • Zoet water vissen tussen de pH 6 en pH 7
  • Zout water vissen tussen de pH 8 en pH 9

Daarbuiten treed er al snel beschadiging van de slijmhuid van de vissen op!

Bijvoorbeeld Forellen hebben een zeer kleine marge, want deze lijden al schade bij een pH boven de 8, maar ook de andere kant op namelijk bij pH 6 beginnen zij te sterven.
Boven pH 10 word bij meeste vissoorten het kieuwweefsel vernietigd!

Hierna de pH schaalverdeling met erin verwerkt pH-waarden van enkele bekende stoffen en enkele effecten op het milieu,

Effecten pH waarden op het milieu

 Weetjes