De werking van reiniging en desinfectie kan d.m.v. een eenvoudige illustratie worden uitgelegd.
Allereerst is van belang te realiseren dat reiniging en desinfectie een noodzakelijk voorwaarde is voor de uitschakeling van bacteriën.

Reinigingsmiddelen hebben een inwerktijd nodig om de oppervlakte-actieve werking de kans te geven, en dit gaat in principe maar om 3 fases:
fase 1: het reinigingsmiddel wordt opgebracht
fase 2: het reinigingsmiddel ‘hecht’ zich aan het vuil, dat wil zeggen, het vuil wordt in oplossing gebracht.
fase 3: het vuil is volledig in oplossing’ en kan nu worden weggespoeld.

Desinfectiemiddelen hebben eveneens een inwerktijd nodig om de bacteriën te kunnen doden, ook dit gaat in 3 fases

 Weetjes