Legitieme oneerlijke concurrentie

Bestaat legitieme oneerlijke concurrentie en welke gevolgen heeft dit voor de schoonmaakbranche?

Jazeker bestaat legitieme oneerlijke concurrentie waar specifiek de professionele midden en kleine schoonmaakbedrijven de dupe van zijn!

Oneerlijke concurrentie word gepraktiseerd door bedrijven / instellingen die actief zijn op het gebied van sociale werkvoorzieningen en re-integratie en zij sluiten deals voor werkzaamheden die veelal niet niet eens door hun medewerkers die meestal een arbeidsbeperking hebben uitgevoerd worden, en vanwege subsidies kunnen zij daarom voor periodiek en of specialistisch werk een schoonmaakbedrijf inhuren en of enkele normale mensen in dienst nemen. En ver onder de schoonmaak tarieven duiken en komen ook nog weg met het leveren van een kwaliteit die ver beneden peil is?!?!?

Daarbij komt nog dat deze bedrijven / instellingen NIET onder het schoonmaak CAO vallen

Wat feitelijk het hele schoonmaak CAO ondermijnd evenals de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Beide zijn juist bedoeld om schoonmaak medewerkers te beschermen in geval van overname en dat schoonmaakbedrijven en inhurende bedrijven marktconform handelen
EN ONDER DE PRIJS DUIKEN EN ZONDER schoonmaak-kwaliteit-technische REDENEN EN ZONDER OVERNAME PERSONEEL IS NIET TOEGESTAAN !!!

Zo is bijvoorbeeld Artikel 38 uit de schoonmaak CAO dus volstrekt nutteloos geworden !!! En de ‘Code’ totaal waardeloos !!!

Bedrijven / instellingen die actief zijn op het gebied van sociale werkvoorzieningen en re-integratie hebben dus vrij spel >>> pakken “onnodig” werk af van professionele schoonmaakbedrijven en krijgen nog subsidie ook ???????? !!!

Deze bedrijven hoeven dit niet te doen, want er is voldoende werk voor deze mensen en zoals bekend heeft het rijk besloten in 2015 dat er geen nieuwe plaatsen meer in de sociale werkvoorziening bijkomen. Alleen mensen die op 31 december 2014 een vast contract hadden, behouden hun plaats.
De gemeente begeleidt zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking naar werk bij een ‘gewone’ werkgever……..

En hiermee word niet bedoeld dat bedrijven / instellingen met oogpunt op winst maken mag handelen, maar dat gebeurd dus wel!

En dit is al vanaf 2003 gaande in schoonmaak Nederland!
Af en toe is er iets in het nieuws geweest, maar dit valt niemand op, want iedereen verzuipt in de hoeveelheid nieuws en houd zich met totaal andere zaken bezig en interesseert zich niet in dit onderwerp. Simpel!

En schoonmaken is een vak en bijvoorbeeld het strippen / conserveren van een linoleum vloer en of het machinaal tapijt reinigen is Specialistisch onderhoud en dat kan zelfs de ‘gewone werknemer’ niet laat staan iemand met een arbeidsbeperking!

Bedrijven die actief zijn op het gebied van sociale werkvoorzieningen en re-integratie verkopen zichzelf ongeveer zo:

Zij pretenderen maatschappelijk te ondernemen en zo een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij?

Ze beweren dat…

— maatschappelijk ondernemen naast het streven naar winst betekent ook oog te hebben voor menselijke aspecten?
— een samenwerking met hen zal leiden tot een win-win situatie voor bedrijf, maatschappij en individu?
— een ideale match tussen vraag van ‘inhurend bedrijf in kwestie’ en hun medewerkers?
— dat het ‘inhurend bedrijf in kwestie’ zich kan bezig houden met hun hoofdactiviteiten en zich niet hoeft bezig te houden met zaken als schoonmaak en of extra administratieve handelingen?
— dat ze gekwalificeerde en gemotiveerde mensen in dienst hebben die graag aan de slag willen gaan en zich willen inzetten voor het ‘inhurend bedrijf in kwestie’
— dat de medewerkers continue begeleid worden en ook nieuwe vaardigheden kunnen worden ontwikkeld?

Ze beloven maatschappelijk en zakelijk rendement?

In praktijk gebeurd het volgende
Plots ontvangt het professionele midden of kleine schoonmaakbedrijf net na de zomervakantie een betreurenswaardige opzegging van het inhurende bedrijf, en het schoonmaakbedrijf in kwestie krijgt geen enkele kans om de eventuele prijs / kwaliteit verhouding te verdedigen of te herstellen ?!?!?!?!

Betreffende inhurende bedrijven interesseren zich blijkbaar niet eens in de kwaliteit, maar het gaat hen enkel om geld! Dus zo goedkoop mogelijk!

Als men zakelijk correct zou handelen ga je als bedrijf normaal pas op zoek naar ander schoonmaakbedrijf nadat één of meerdere onderhandeling(en) niet succesvol is/zijn verlopen. Daarbij komt nog dat ze niet het verschil weten tussen een professioneel schoonmaakbedrijf of een bedrijf / instelling waarvan de ‘Corebusiness’ hoort te zijn: sociale werkvoorzieningen en re-integratie en hoofdzakelijk voor mensen met een arbeidsbeperking!

En deze inhurende bedrijven zullen juist meer geld aan schoonmaak uitgegeven dan verwacht.
Er zullen bijvoorbeeld meer facturen gestuurd worden dan enkel de maandelijkse factuur.

Het inhurende bedrijf betaald naar verwachting voor alle niet reguliere werkzaamheden extra geld. Denk hierbij aan alle periodieken dus kortom alle werkzaamheden die niet tot de dagelijkse werkzaamheden behoren en wekelijkse werkzaamheden vallen daar ook onder.

Voorbeeld:
Schoonmaakbedrijf raakt klant (in dit geval een basisschool kwijt aan een bedrijf / instelling waarvan de ‘Corebusiness’ hoort te zijn: sociale werkvoorzieningen en re-integratie en hoofdzakelijk voor mensen met een arbeidsbeperking
Dat bedrijf / instelling profiteert van de investering die het schoonmaakbedrijf in de Zomervakantie gepleegd heeft. Namelijk in de Zomervakantie worden periodieken en specialistische werkzaamheden uitgevoerd zoals strippen / conserveren van linoleum vloeren en het volledig zemen van het glaswerk binnen en buiten.

Zomervakantie werkzaamheden zijn opgenomen in het contract op een wijze dat de school een vast maand bedrag betaald en het schoonmaakbedrijf dus vanaf de Zomervakantie maandelijks t/m december van het jaar mot wachten op het geld van investering! Betekend dus dat het schoonmaakbedrijf alles schoon gelikt heeft + strippen / conserveren linoleum vloeren en alles gezeemd heeft, maar die investering niet kan genieten in de zin van ‘lekker met een schone lei beginnen het nieuwe schooljaar’. Het half jaar erna is het namelijk zeer prettig en eenvoudig om de schoonmaak uit te voeren! Met een goede acceptabele kwaliteit prijs verhouding!

Resumé >>>>> Normaal word deze investering gedurende september t/m juli terug verdiend, zodat het maandelijks factuur-bedrag EEN ALL-IN bedrag is, WAT UITERAARD IS OM NIET 1x p/jaar EEN GIGANTISCHE DIKKE FACTUUR TE HOEVEN STUREN !!!!

WELNU
Het schoonmaakbedrijf word dubbel ge(piiiiieeeep), omdat zij hen investering  kwijt zijn en er ook niet de vruchten van kunnen plukken!

—- verder zal het eerste half jaar nauwelijks opvallen dat de kwaliteit / kwantiteit van het schoonmaak werk achter uit gaat danwel niet goed uitgevoerd word.

Het bedrijf / instelling waarvan de ‘Corebusiness’ hoort te zijn: sociale werkvoorzieningen en re-integratie en hoofdzakelijk voor mensen met een arbeidsbeperking komt in het spreekwoordelijke ‘gespreide bedje’ EN VERVUILING IS IN 1e Half jaar gemakkelijk te verwijderen VANWEGE DOOR PROFESSIONEEL SCHOONMAAKBEDRIJF UITGEVOERDE Zomervakantie werkzaamheden !!!
—- achteruitgang zal pas echt op gaan vallen na de 1e x Zomervakantie werkzaamheden!

Maar dan is klant allang niet meer bezig met het bereiken van dezelfde kwaliteit / kwantiteit die ze van het schoonmaakbedrijf gewend waren

>>>>> want die is bezig zelf het personeel aan te sturen en hopeloos te klagen zonder resultaat bovenop hun toch al veel te vol taken lijstje!

Tot slot:
Een bedrijf / instelling waarvan de ‘Corebusiness’ hoort te zijn: sociale werkvoorzieningen en re-integratie en hoofdzakelijk voor mensen met een arbeidsbeperking zet onvakkundige mensen die nog geen € 5,00 verdienen weg voor een tarief van +/- € 20,00.

De kwaliteit is ronduit slecht en als een klant dan klachten heeft gooien ze gewoon een bus vol personeel af die dan zogezegd alles oplost???

In de Zomervakantie word enkel het strippen / conserveren linoleum vloeren uitgevoerd, maar die doen ook echt alleen de vloeren ongeacht de oplevering door zogezegde schoonmakers.

En hieruit blijkt dat als een bedrijf ervoor kiest het schoonmaakbedrijf op te zeggen en voor een bedrijf / instelling waarvan de ‘Corebusiness’ hoort te zijn: sociale werkvoorzieningen en re-integratie en hoofdzakelijk voor mensen met een arbeidsbeperking dan komt dat bedrijf / instelling in een gespreid bedje en teert op wat opgebouwd is door het schoonmaakbedrijf.

Vreemd genoeg mag dit niet conform  (RAS code marktgedrag schoonmaak) 2011 06 21 RAS code marktgedrag schoonmaak Het verdrag wat zelfs door 2e kamer is ondertekend en dit is dus wet, maar tot op heden vallen dergelijke bedrijven / instellingen volledig in een andere branche waardoor ze buiten schot blijven!

En laat er geen misverstand over bestaan dat de uitvoerende medewerkers(sters) van beide bedrijven werken voor: beloning, erkenning en waardering!

 Weetjes