Middel keuze specifieke verontreinigingen

Specifieke verontreinigingen b.v., asfalt, verf, alsmede wasproducten voor parketvloeren kunnen met reinigingsmiddelen niet of zeer slecht worden verwijderd. Hiervoor zijn oplosmiddelen nodig.
Onder oplosmiddelen verstaat men in het algemeen vloeibare verdunningsmiddelen.

Oplosmiddelen

Er zijn drie soorten oplosmiddelen:
— waterachtige oplosmiddelen (alcohol, glycol, aceton)
— benzine koolwaterstoffen (autobenzine, terpentine)
— chloorachtige koolwaterstoffen (vlekverwijderingsproducten)

Men dient er echter op bedacht te zijn, dat niet alle afwerkmaterialen en vloeren tegen oplosmiddelen bestand zijn.

GECOMBINEERDE REINIGINGSPRODUCTEN
Oplosmiddelen worden ook met reinigingsmiddelen en wasproducten gecombineerd. Hierdoor bereikt men met één product een drieledig effect:

— verwijdering van in water oplosbaar vuil
— verwijdering van in oplosmiddelen oplosbaar vuil
— het gedeeltelijk in de was zetten van het gereinigde oppervlak

Dergelijke producten zijn de sprayemulsie en de reinigingsemulsie voor de verwijdering van verschillende olieachtige verontreinigingen.

In deze producten zijn de normaal niet mengbare bestanddelen met elkaar geëmulgeerd

Zie ook: Effectiviteit reiniging en desinfectie

 Weetjes