Reiniging en desinfectie kan simpelweg onderverdeeld worden in voor, hoofd en na reiniging. Na het schoonmaak klaar maken van ruimte of afdeling kan de reiniging en desinfectie pas aangevangen worden.

De stappen zijn onderverdeeld in

Voor reiniging

Hoofd reiniging

Na reiniging

Toelichting reiniging desinfectie

 

Hierna de stappen van reiniging desinfectie tot naspoelen iets nader omschreven

Voor reiniging

 • Schoonmaak klaar maken van ruimte of afdeling: Tijdens het machines en apparatuur demonteren. (grof vuil bijeen rapen, schrapen, vegen verzamelen en afvoeren naar betreffende afvalcontainer)
 • Voor spoelen: Wanden, vloeren, machines, apparatuur inclusief onderdelen, putjes, bordessen, (sommige afdelingen ook plafonds) met water 55ºC (waar nodig onder druk) voor spoelen / spuiten en waar nodig handmatig ondersteunen met behulp van borstels, schuursponzen en bezems tot alles ‘Visueel schoon is’.
 • Visuele controle: Kijk of grof vuil allemaal verwijderd is, machines en apparatuur goed gedemonteerd zijn. Kortom of er gestart kan worden met reinigen
 • Alles laten drogen

Hoofd reiniging

 • Reinigingsmiddel klaarmaken {alkalisch voor dagelijkse reiniging}: in schuim tank (Meeste reinigingsmiddelen bereiden met water van 55-60ºC)
 • In schuimen / inzetten oplossing reinigingsmiddel: alles van beneden naar boven in schuimen (inzetten) om lek strepen te voorkomen. Daarbij is het belangrijk dat alles goed “geraakt” wordt. Ook de niet direct zichtbare plaatsen. Een beter effect kan worden bereikt door het middel onder druk op te brengen of door de oppervlakken met een borstel te boenen. Meeste reinigingsmiddelen hebben een inwerktijd van 5 tot 15 minuten nodig) Maar let op! Niet in laten drogen! Indrogen beschadigd apparatuur en afwerk materiaal en bovendien zijn ingedroogde reinigingsmiddelen voor veel bacteriën een voedselbron! dus indien nodig nat spuiten.
 • Afspoelen reinigingsmiddel: Alles spoelen met water van 55-60ºC (waar mogelijk met hoge druk) en laten drogen
 • Periodiek Zuurreiniging uitvoeren: De zuurreiniging hier niet omschreven.
 • Periodiek Afspoelen Zuurreinigingsmiddel: De zuurreiniging hier niet omschreven.
 • Alles laten drogen
 • ATP meten

Na reiniging

 • Desinfectiemiddel klaar maken: vrijwel alle desinfectiemiddelen dienen met koud water klaar gemaakt te worden
 • Inzetten oplossing desinfectiemiddel: alles van beneden naar boven inzetten om lek strepen te voorkomen. Daarbij is het belangrijk dat alles goed “geraakt” wordt. Ook de niet direct zichtbare plaatsen. Afhankelijk van het type/soort desinfectiemiddel zal een inwerktijd van 5 tot 15 minuten nodig zijn. Maar let op! Niet in laten drogen! Indrogen beschadigd apparatuur en afwerk materiaal en bovendien zijn ingedroogde desinfectie middelen voor veel bacteriën een voedselbron!
 • Na spoelen: Het desinfectiemiddel direct na de inwerktijd goed verwijderen met koud water!
 • Alles laten drogen
 • AGAR testen

Toelichting reiniging desinfectie

Het tussentijds laten drogen heeft een rede immers een goede desinfectie wordt “compleet” gemaakt door de oppervlakken na desinfectie en naspoelen zo goed als mogelijk te laten drogen. Het beste resultaat valt te bereiken met een goede klimaat beheers systeem in betreffende ruimte of afdeling.

Als de reiniging en desinfectie volgens dit schema zijn uitgevoerd, zullen de bacteriën weinig kans hebben uit te groeien tot grote aantallen. Immers hun:

 1. Voedingsbron is weggenomen (door de reiniging)
 2. Begin-aantal is sterk verlaagd (door de desinfectie)
 3. Waterbron is weggenomen (door de apparatuur te laten drogen)

In feite is het de verantwoordelijkheid van iedere leidinggevende binnen de voedselverwerkende industrie om:

 1. Toe te zien op de uitvoering van de reiniging en desinfectie van ruimten en apparatuur,
 2. De effectiviteit daarvan te controleren door visuele en bacteriologische controles.

 

 

 Weetjes