Waar kunnen bacteriën voorkomen?

Bacteriën komen overal voor in de natuur, van de diepten van de oceaan tot de lucht die we inademen. Ze bevinden zich in de bodem, in waterbronnen, in ons lichaam en in alle andere levende organismen. Sommige bacteriën zijn zelfs in staat om in extreme omstandigheden te overleven, zoals in de hete geisers van Yellowstone National Park of in de ijskoude Antarctische zee. Bacteriën spelen verder ook een belangrijke rol in de voedselproductie, zoals in yoghurt en kaas, en worden gebruikt in de productie van medicijnen en biobrandstoffen.

Bacteriën onder mikroskoop
Bacteriën onder mikroskoop 1000 maal vergroot.

 Weetjes