Iedereen die wel eens zeep van de buitenkant van een flesje vaatwasmiddel heeft gespoeld weet dat het niet zo makkelijk is om die glibberige substantie van het dopje / hals en fles te krijgen…. En meestal is de wasbak dan vol met schuim.

Dit heeft te maken met de schuimende eigenschappen in combinatie met de pH waarde van het product…

De pH-waarde geeft het zure of’ alkalische karakter van een vloeistof aan.
Per stap is er een logaritmisch verschil.
Bijvoorbeeld pH 1 verschilt ten opzichte van pH 5:
104 = 10 x 10 x 10 x 10 = 10.000
Ogenschijnlijk kleine verschillen zijn in werkelijkheid dus groot.

Dus om de pH-waarde met water 1 stap te verhogen* of te verlagen* betekend dus heel veel water!
* pH-waarde verhogen van 0 naar 7 = van Zuur naar Neutraal
* pH-waarde verlagen van 14 naar 0 = van Alkalisch naar Neutraal

Het is ook mogelijk om het neutraal te krijgen zonder water te verspillen door de tegenpool van de te neutraliseren oplossing toe te voegen danwel aan te brengen.

Zuren en alkaliën zijn namelijk tegengesteld aan elkaar en zijn in staat elkaars werking op te heffen, dit wordt “neutraliseren” genoemd. Wanneer op elkaar afgestemde hoeveelheden zoutzuur en natronloog bij elkaar worden gevoegd is het resultaat een neutrale oplossing die als eigenschap niet zuur en niet alkalisch is maar zout (zuur + alkali = zout + water).

Waarschuwingen!
Meng nooit schoonmaakmiddelen met elkaar!
Meng nooit schoonmaakmiddelen met andere chemie!

Het mengen van schoonmaakmiddelen is niet aan te raden, want hierdoor kunnen gevaarlijke gassen/dampen ontstaan welke echt serieuze lichamelijke klachten kan opleveren!

Het mengen van schoonmaakmiddelen is in de Professionele, Specialistische schoonmaak alsmede in Food (reiniging & desinfectie) ZELFS VERBODEN !!!

Wellicht ten overvloede wil ik eraan toevoegen dat in Nederland alleen al heel veel mensen letterlijk in elkaar gezakt zijn boven toiletpot vanwege mengen! Deze mensen hadden de toiletpot ingezet / in geborsteld met sterke sanitair reiniger en vervolgens gooide ze er chloor overheen en nog voor ze konden ontsnappen aan de chloorgas-wolk die dat teweeg brengt lagen ze al met hun snufferd op de grond (vaak nadat ze eerst met hun hoofd op pot terecht waren gekomen)

Toelichting:

Wat wel toegepast word in de Professionele, Specialistische schoonmaak is ‘anti schuimmiddelen’ welke in de vuilwatertank van een waterzuiger gegooid word om er voor te zorgen dat deze niet telkens vol geraakt met schuim!

Tot slot:

Om te bepalen of al het zeep van de buitenkant van een flesje vaatwasmiddel is verwijderd hoeft u uiteraard geen metingen te verrichten, want zodra het oppervlak stroef aanvoelt heeft u voldoende gespoeld!

 Weetjes