Het antwoord op de vraag ‘Waarom kan Specialisme niet in ABN uitgelegd worden?’

Kan ik kort over zijn namelijk…..

Specialisme kan niet in ABN (Algemeen Beschaafd Nederlands) uitgelegd worden, omdat het dan niet het ware Specialisme is!

Specialisten hebben veelal jaren nodig gehad om het eigen te maken en elk specialisme kent zijn eigen vaktaal, termen, begrippen waardoor de stof/materie duidelijk word en bovendien beheersbaar.

Daarom is specialistische stof/materie dan ook niet te bevatten / begrijpen in ABN.

De eis in ons land om alles in ABN uit te moeten leggen is eveneens niet te bevatten immers

Is het meermalen voorgekomen dat een of andere scheit lullige presentator wel eens eventjes voor het Nederlandse volk de Neuroloog aan de tand zal voelen en aan de schandpaal zal nagelen, waarbij een patiënt overleden is tijdens de operatie…

Welnu

Zowel de scheit lullige presentator als de mensen die ABN eisen voor alle vakgebieden dienen dus allereerst te begrijpen dat Neurologie (in dit geval het specialisme) niet in ABN uitgelegd kan worden als het er op aan komt.

En een operatie die fout gaat uit leggen/toe lichten is wel even wat anders dan na een operatie een consult gesprek voeren wat wel in ABN kan

 Weetjes