Wanneer is een ruimte/object schoonmaak-klaar?

Eisen m.b.t. Schoonmaak-klaar opgeleverde ruimte(s) / object(en)

Voor aanvang schoonmaak dienen ruimtes vrij te zijn (dus geen mensen die tussen de schoonmaak werkzaamheden door lopen en of ruimtes vervuilen tijdens werkzaamheden) en er dient zoveel mogelijk ‘vrij oppervlak’ te zijn.
Vrij oppervlak creëren vergt tijd en inspanning!

Een ieder die wel eens kasten, raamkozijnen, tafels, aanrecht, vloeren etc. heeft schoongemaakt weet dat obstakels als ‘apparaten, artikelen, bloempotten, beeldjes, tassen, tafels, stoelen, losse prullaria etc.’ telkens oppakken en verplaatsen alvorens een bepaald oppervlak schoongemaakt kan worden tijd en lichamelijke inspanning vereist. Daarnaast dienen tijdens of na de schoonmaak de verplaatste items weer teruggeplaatst te worden.

Stel dat deze ‘obstakels’ er niet zouden zijn! Dan zal de tijd en inspanning die nodig is om de oppervlakte schoon te maken aanzienlijk dalen!

Dus >>> obstakels stagneren de schoonmaak!
Toelichting: bedenk maar hoeveel seconden het telkens in beslag neemt een obstakel te verplaatsen om eronder/omheen goed te kunnen schoonmaken…..duurt dit 0 seconden, 3 seconden,10 seconden of minuten??? Maal het aantal obstakels !!!

In eigen huishoudelijk schoonmaken neem je dat voor lief, maar in professionele schoonmaak is dit altijd een hekel-punt gezien het feit men vaak niet realiseert dat bij offerte traject uitgegaan word van vrij en begaanbaar oppervlak terwijl eenmaal operationeel vaak blijkt dat de schoonmaak niet gerealiseerd kan worden binnen de afgesproken tijd vanwege obstakels of niet of onvolledig vrije ruimtes !!!!

Wat vervolgens leid tot onterechte klachten en of twisten over kwaliteit……. En dit rust dan op schouders van schoonmaker(sters) en diens leidinggevende.

Kort gezegd zijn de eisen m.b.t. Schoonmaak-klaar opgeleverde ruimte(s) / object(en)
Zoveel mogelijk ‘vrij oppervlak’
Zoveel mogelijk ‘begaanbaar werk gebied’

 Weetjes