Het betreft hier de werkvolgorde bij de open reinigingsmethode in de vleeswaren industrie en is in stappen verdeeld met telkens tussen momenten van controle (Hygiëne monitoring momenten) en eventuele herstel werkzaamheden

Bedenk steeds dat gebouwen, machines, middelen en materialen elk hen eigen gebruikers voorschriften en werkinstructies hebben welke uiteraard nageleefd dienen te worden

De stappen zijn onderverdeeld in:

Voorwerk

Voorspoelen

Controle voorspoelen

Herstelwerk voorspoelen

Controle herstelwerk voorspoelen

Reiniging

Naspoelen na reiniging

Controle naspoelen reiniging

Herstelwerk reiniging en naspoelen

Controle herstelwerk reiniging en naspoelen

Desinfecteren

Naspoelen

Eindcontrole

Nawerk

 

Hierna het globale overzicht van de stappen in de juiste werkvolgorde welke nodig is om een goede open reinigingsmethode te realiseren

Voorwerk

Het voorwerk betreft machines uitschakelen waar nodig demonteren & Grof vuil verwijderen en afvoeren

Voorspoelen

Het voorspoelen van alle gedemonteerde onderdelen en machines met warm water (+/- 50°C)

Controle voorspoelen

De controle van het voorwerk dient gedaan te worden door visueel op kritische controle punten te letten welke vooraf vastgesteld en vastgelegd zijn in het “Hygiëne monitoring handboek”

Herstelwerk voorspoelen

Indien nodig herstelwerk verrichten door geconstateerde gebreken alsnog te spoelen met warm water (+/- 50°C)

Controle herstelwerk voorspoelen

Nogmaals de visuele controle uitvoeren ( ik ga er hier van uit dat het opgelost is )

Reiniging

Bij de reiniging worden machines in geschuimd en onderdelen door middel van dompel reinigen behandeld met een reinigingsmiddel met warm water van (+/- 50°C)
( in geval van regulier schoonmaak onderhoud word een alkalisch product gebruikt )
( in geval van periodiek schoonmaak onderhoud word een zuur product gebruikt )

In alle gevallen dient er conform de product omschrijving voorgeschreven dosering en inwerktijd aangehouden te worden.

Naspoelen na reiniging

Het naspoelen na de reiniging geschied eveneens met warm water (+/- 50°C)

Controle naspoelen reiniging

De tussen controle van het naspoelen van het reinigingsmiddel bestaat eveneens uit visuele controle van de kritische controle punten alsmede het ATP meten conform vooraf vastgestelde en vastgelegde punten

Herstelwerk reiniging en naspoelen

Indien de ATP waarden slecht zijn zit er niets anders op dan de reiniging en naspoel stappen te herhalen alvorens an de volgende stap te beginnen

Controle herstelwerk reiniging en naspoelen

Nogmaals de visuele controle en ATP metingen uitvoeren ( ik ga er hier van uit dat het opgelost is )

Desinfecteren

In deze stap alle machines nevel desinfecteren en onderdelen dompel desinfecteren
Let op een desinfectie middel altijd met koud water (tussen 2 en 7 °C)

Naspoelen

Het naspoelen omvat het afspoelen van machines en onderdelen met koud water (tussen 2 en 7 °C)

Eindcontrole

Bij de eindcontrole worden weer ATP waarden gemeten en er worden AGAR test’s gezet eveneens op vooraf vastgestelde en vastgelegde plaatsen

Nawerk

Bij het nawerk worden specifieke onderdelen ingevet met eetbare olie.

 

Kijkt u ook eens naar: Reiniging en Desinfectie in de praktijk

 Weetjes