Wat is hygiënischer sprayen of emmer sop?

Deze vraag kan niet beantwoord worden met ‘sprayen is hygiënischer dan emmer sop’
Deze vraag kan ook niet beantwoord worden met ‘emmer sop is hygiënischer dan sprayen’

Het antwoord is namelijk sterk afhankelijk van een aantal factoren namelijk…,

— Om welk soort ruimte/object gaat het? {kantoorpand of kantoor ruimte van: slagerij, fabriek, school, openbare ruimte etc.} (Soort Ruimte)
— Wat is de vervuilingsgraad? {hoeveelheid en soort bijv. vinger tasten of vette aanslag etc.} (Vervuilingsgraad)
— Hoe word betreffende methodiek uitgevoerd? {door onervaren, onwetende, ongetrainde person(en) OF door ervaren, wetende, getrainde person(en)} (Methode Uitvoering)

Op basis van mijn ervaring als hygiëne manager H.A.C.C.P. zeg ik dat met de emmer met sop methode een beter resultaat bereikt kan worden dan met de spray methode
Ik kan dit zeggen omdat ik beide methodes getest / beproefd en bemonsterd heb d.w.z. zelf en door collega´s zo perfect mogelijk beide methodes uitvoeren in een telkens vooraf gereinigde en gedesinfecteerde ruimte die na ATP en Agar testen telkens goede uitslagen hadden OFWEL telkens in een steriele ruimte getest!

Uiteraard waren de onderzoeken volstrekt overbodig immers zal de spray methode en of de emmer sop methode nimmer uitgevoerd worden in een voedselverwerkend bedrijf of laboratorium SIMPELWEG OMDAT HET NIET TOEREIKEND IS!

De onderzoeken heb ik destijds uitgevoerd om kruisbesmettingen in kaart te brengen en daarbij heb ik o.a. gekeken / onderzocht / getest / bemonsterd de risico’s dat een persoon uit een kantoor de productie ruimte betreed en met blote handen object(en) en of product(en) aanraakt. Uiteraard tezamen met andere testen zoals handgrepen en deurknop bemonstering en mensen handen bemonsteren t.b.v. leren handen wassen in de Food sector.

Let op! Ik benadruk hier nogmaals >>> het betrof Food bedrijven waar de fabriek (de productie ruimtes) gescheiden doch beide onderdeel waren van een groot pand.

Uiteraard zult u begrijpen dat dergelijke strenge hygiëne eisen niet nodig zijn in een gewoon kantoorpand, schoolpand, openbare ruimte etc. echter mag er wel een bepaalde mate van hygiëne verwacht worden!

Betreft onderzoeken en testen…

Als er dan iets beweerd werd door een leverancier, opleiding instelling of er waren klachten dan had ik in tegenstelling tot de gewone schoonmaak branche beschikking over laboratorium incl. alle onderzoek mogelijkheden / technieken en de benodigde kennis om conform ‘GLP’ = Goede Laboratorium Praktijken de onderzoeken te verrichten en mijn uitslagen en bevindingen waren dus concreet en volledig onderbouwd ofwel geen speld meer tussen te krijgen!

Tot zover Betreft onderzoeken en testen…

Spray methode gladde doek versus microvezel doek is dat microvezel nadat ie vol geslagen is met vuil in de was moet en de gladde doek [kon] nog uitgespoeld worden, echter met gladde doek was kans op te lang doorgaan weer een risico wat onhygiënisch werken een feit maakte…..

Dus blijft het een zaak van HOE DE UITVOERING GEDAAN WORD IN PRAKTIJK ALTIJD EEN FACTOR VAN HANDMATIGE BEWERKING DIE STERK AFHANKELIJK IS DEGENE DIE HET UITVOERT !!!

Nog iets

Heeft u wel eens 300 maal achter elkaar een spray flacon handeltje in geknepen om doekje te bevochtigen?
Zo ja dan heeft u vast en zeker ervaren dat de onderarm(en) verkrampen (verzuring)

Verder is het zaak te beseffen hoe de spray methode is ontstaan en doorontwikkeld!

Bedenk dat van ouds her de emmer sop een goede methode mits goed uitgevoerd d.w.z. de oplossing sop dient goed bereid te zijn ofwel niet over doseren, waardoor het i.p.v. klam vochtig afnemen (vervuiling van oppervlak opnemen) sop en vuil uitsmeren word!

Ook dient het doekje indien nodig dan wel regelmatig omgespoeld te worden in de emmer met sop en deze emmer sop zelf dient indien nodig (tijdig) ververst te worden.

Ook is van grote invloed op het eindresultaat de mate waarin het doekje uitgewrongen word. Te nat laat natte strepen achter en is dus ook vuil uitsmeren i.p.v. opnemen / afnemen.

Om hierboven genoemde redenen is op enig moment de spray methode ontwikkeld en deze was specifiek bedoeld om over doseren en te nat reinigen te elimineren. Ook vanuit ergonomisch oogpunt was het voor sommige soorten professionele schoonmaakwerkzaamheden een goede plaatsvervanger voor de emmer methode.

Qua ergonomie was het namelijk beter om de spray methode toe te passen in geval van schoonmaak medewerker (ster) die fulltime werkt in een groot kantoorpand en bijvoorbeeld in een werkdag zo’n 175 bureaus, tafels en stoelen klam vochtig afneemt!

Bedenk wel dat ook de spray methode ook verkeerd uitgevoerd kan worden…,
Zo kan men bijvoorbeeld continue het doekje bij sprayen tijdens het schoonmaken van betreffende oppervlakken zonder dat deze tussendoor omgespoeld word. Resultaat is dan een met vuil vol geslagen schoonmaak doekje!

Ook kan er een spray methode toegepast worden terwijl de vervuilingsgraad eigenlijk vraagt om de emmer methode!

Verder is het zo dat beide methodes qua middel / materiaal verbruik (inzet), arbeidsintensiviteit (uitvoering technisch) en beoogde eindresultaat (visueel & hygiënisch) niet voor elkaar onder doen.

De spray methode heeft inmiddels plaats gemaakt en is verdrongen door de micro vezel methode en laatste gaat dus toch weer d.m.v. Emmer methode ENKEL DAN ZONDER CHEMIE DUS ENKEL HANDWARM WATER >>>>> helaas volgt niet iedereen dit advies / instructie van de ontwikkelaars / fabrikanten / leveranciers van de micro vezel doekjes op EN GAAN ZE MET SOP AAN DE SLAG WAARDOOR DE DOEKJES FEITELIJK VERNIETIGD WORDEN >>> ook houd men zich vaak niet aan de was voorschriften en ook dat zal de microvezel doek kapot maken!

Resumé
Uitvoering technisch gezien:
— spray methode vereist tussendoor het bij/- her vullen van de sprayflacon en of een gewassen of nieuwe microvezel doekje.
— emmer methode vereist tussendoor een rit naar water tappunt om sop te verversen en of een gewassen of nieuwe microvezel doekje.
— spray methode economische reiniging (sneller werken en daardoor lagere kosten) (geld enkel voor volledige arbeidsdagen)
— ergonomisch evenredig verantwoord (minder vermoeiende beweging; rechtop werken)

Hygiëne matig gezien:
Soort Ruimte (kantoorpand of kantoor ruimte van: slagerij, fabriek, school, openbare ruimte etc.)
Vervuilingsgraad (hoeveelheid en soort bijv. vinger tasten of vette aanslag etc.)
Methode Uitvoering (door onervaren, onwetende, ongetrainde person(en) OF door ervaren, wetende, getrainde person(en))

Discussie/conclusie:
Kies a.d.h.v. hierboven omschreven input indicatoren!

 Weetjes