Wat zijn de kenmerken van Bacteriën?

Kenmerken van Bacteriën
• zijn eencellig
• hebben geen celkern en geen bladgroenkorrels
• geen skelet
• planten zich voort door deling
• voeden zich met dode resten van planten en dieren, zijn reducenten
• kunnen ziekten veroorzaken
• worden soms gebruikt om voedsel te maken zoals yoghurt, kaas en zuurkool en voor verduurzamen van bepaalde worst-soorten bijv.  snijworsten

 Weetjes