Factoren die mede bepalend zijn bij de keuze van de soort schoonmaak methode vloer-onderhoud…..

Voordat iets word schoongemaakt zullen eerst een drietal gegevens bekent moeten zijn om de juiste schoonmaak methode te kunnen kiezen:
-soort vuil?
-los of vast vuil?
-waarop?

Vuil kan worden ingedeeld in:
vuilgraad 1 — losse vervuiling (stof en grover vuil)
vuilgraad 2 — vaste vervuiling (licht of sterk aangekleefd) (vochtig aangekleefd vuil)

Nadat de vuilsoort is bepaald, kan worden bekeken of het los of aangehecht vuil is en tenslotte op wat voor oppervlak de vervuiling zit.

Vuilgraad 1 (stof en losliggend vuil) welke aanwezig is op een vlakke en gesloten vloer.
Voor het verwijderen van stof van vlakke, gesloten vloeren kan niet iedere willekeurige schoonmaakhandeling worden toegepast. Aangezien stofdeeltjes lange tijd in de lucht kunnen blijven zweven, is er een methode, nodig die dat het stof niet meer op wervelt. Stof is dus niet opveeg baar.

De stofwismethode vol doet aan deze eis. Het stofwissen vervangt het voormalige zwabberen.
De wisser heeft in het algemeen een trapeziumvormige wisserplaat met snel sluitingen voor de bevestiging van het wegwerpdoekje. Het wegwerpdoekje is een kruis geslagen (non—woven) doekje (meestal van katoen), dat geïmpregneerd is met een olieachtig product om het stof vast te houden. Het wegwerpdoekje wordt (zoals de naam al zegt) weggeworpen in de vuil verzamelzak.

Vuilgraad 2 — vaste vervuiling (licht of sterk aangekleefd) (vochtig aangekleefd vuil)
Hiervoor zal de schoonmaakhandeling aan het soort vuil en aan het oppervlak waarop het vuil zit moeten worden aangepast. Het moppen d.m.v. de zogeheten rol-emmer-methode is in dit geval de beste oplossing.

 Weetjes