Het is algemeen bekend dat er naast zichtbaar vuil ook onzichtbaar vuil is, namelijk micro-organismen.
Dit zijn zeer kleine, levende organismen (bijvoorbeeld: bacteriën en schimmels)

Er zijn tal van goedaardige niet schadelijke bacteriën en schimmels en kwaadaardige schadelijke bacteriën en schimmels die in grote aantallen voor kunnen komen en schadelijk zijn voor mens, dier, voeding en soms zelfs afwerk-materiaal om dit te bestrijden is reiniging en desinfectie nodig.

In dit artikeltje betreft het enkel de overwegingen bij keuze desinfectiemiddelen. Er zijn gecombineerde reiniging en desinfectiemiddelen voor algemene toepassing, maar er zijn ook aparte desinfectiemiddelen voor speciale toepassingsgebieden.

Welke overwegingen bij keuze desinfectiemiddelen?

Een juiste keuze dient hierbij in overweging genomen te worden… dat desinfectiemiddelen inactief worden door vuil resten!
Met andere woorden: als de reiniging niet goed is uitgevoerd, dan heeft desinfectie géén zin. Daarom is een gecombineerde reiniging en desinfectie ook niet aan te raden.

Desinfectiemiddelen voor specifieke toepassingen

Afhankelijk van het besmettingsgevaar kunnen voor de verschillende toepassingsgebieden van desinfectiemiddelen diverse chemische structuren worden gekozen bijvoorbeeld:

  • Aldehyden
  • Fenolen
  • Quaternaire ammoniumverbindingen
  • AmfotensidenMetalen en metaalverbindingen
  • Chloor
  • Alcoholen

 

Korte achtergrond informatie desinfectiemiddelen

Veel desinfectiemiddelen bestaan uit meerdere componenten.
Er is echter geen enkel desinfectiemiddel, dat voor alle toepassingsgebieden optimaal geschikt is.

Denk hierbij aan verschillende behoeftes zoals bijvoorbeeld in ziekenhuizen waar men veelal te maken heeft met bacteriën uit allerlei landen van de wereld en ziektekiemen, virussen etc. etc., daar zijn de benodigde ingrediënten van een standaard desinfectiemiddel simpelweg niet toereikend voor.

Zelfs desinfectiemiddelen welke toegepast worden in de voedingsmiddelen industrie zullen niet volledig effectief zijn als desinfectiemiddel in bijvoorbeeld een operatiekamer hoewel dergelijk middelen wel goede resultaten zullen boeken onder normale omstandigheden (dus zonder vreemde bacteriën etc.)

Bedenk wel dat het andersom ook niet werkt. Dus een agressief desinfectiemiddel uit de voedingsmiddelen industrie zal wel resultaat boeken in een operatiekamer, maar de ruimte en apparatuur aantasten.

Gelukkig is de Petrochemie reeds jarenlang zeer ver doorontwikkeld in zowel algemeen als voedselverwerkend als medische reiniging en desinfectie middelen, en hoeft u niet te twijfelen aan de kwaliteit, kwantiteit en betrouwbaarheid van dergelijke producten welke bovendien allen conform vigerende wetgeving per land, Europees en of internationale wetgeving vervaardigd zijn…

Veiligheid desinfectiemiddelen en vigerende wetgeving

Bij het desinfectiemiddel zit altijd een Veiligheidsinformatieblad Volgens Verordening (EG) met o.a. classificatie in overeenstemming met en overeenkomstig aan nationale wetgeving, gevaar aanduiding. En samenstelling en informatie over de bestanddelen: EG nummer, CAS nummer, REACH nummer, Classificatie (EC), Indeling.

 

 Weetjes