Groepen en soorten bacteriën

Welke groepen of soorten bacteriën zijn er?

bacteriën soorten / groepen:
Bacteriologen hebben er veel werk van gemaakt om alle soorten bacteriën op te sporen. Van iedere soort werden de eigenschappen beschreven, terwijl voor iedere bacteriesoort ook een naam werd bedacht.
Van de vele soorten zal ik er slechts enkele/oppervlakkig omschrijven/behandelen.
En heel in het algemeen zal ik me beperken tot het nut en de schade die we van bacteriën kunnen ondervinden.
Bacteriën kunnen voedingsstoffen uit de omgeving afbreken.
Voedingsstoffen die daarvoor het eerst in aanmerking komen, zijn de suikers, de eiwitten en de vetten.
Sommige van de delen van deze voedingsstoffen worden door de bacterie opgenomen voor de verzorging van zijn levensprocessen.
Wat overblijft, zijn de zogenaamde afbraakproducten.

Hoewel de term afbraakproduct een nogal negatieve klank heeft, wordt de vorming van deze afbraakproducten lang niet altijd afgekeurd door de mens.
Er zijn afbraakproducten die door de mens zeer op prijs gesteld worden. Dat is bijvoorbeeld het geval met de zuur- en slijmvorming van melkzuurbacteriën bij de yoghurtbereiding. De bereiding van snijworsten is zonder bacteriën niet mogelijk; het zijn juist de bacteriën die in deze worsten zorgen voor de goede smaak, geur, stevigheid en houdbaarheid.

Zonder bacteriën is leven op aarde niet mogelijk!

Niet alleen worden bacteriën gebruikt bij de bereiding van sommige voedingsmiddelen, bacteriën zijn óók noodzakelijk voor een goed verloop van de spijsvertering van zo wel mens als dier. Bacteriën zorgen bijvoorbeeld voor de afbraak van grote eiwitmoleculen in kleinere delen, die gemakkelijker in het bloed kunnen worden opgenomen.
Ook in de natuur vervullen de bacteriën een uiterst belangrijke functie.
Denk bijvoorbeeld maar aan de omzetting van afvalstoffen.
Zo worden afgevallen bladeren, takken en omgewaaide bomen door de werking van micro-organismen omgezet in “humus”.
Ook bij de reiniging van het afvalwater spelen micro-organismen een zeer belangrijke rol.

In een aantal andere gevallen worden de door bacteriën gevormde afbraakstoffen echter niet op prijs gesteld. In dat geval spreken we van schadelijke bacteriën. Bacteriën zijn schadelijk omdat zij bederf veroorzaken van voedingsmiddelen (BEDERF VERWEKKERS) of omdat zij bij de mens ziekten (ZIEKTE VERWEKKERS) veroorzaken.
Vooral in de slachterijen en in de vleesverwerkende industrie moet men bedacht zijn op de aanwezigheid van deze schadelijke bacteriën.

Vormen bacteriën

Staaf, bol, ketting, worst etc. etc.

Soorten bacteriën versus temperatuur

Psychrofiele, Mesofiele, Thermofiele en Extremofiele.

Soorten bacteriën per overleving vermogen versus aan of afwezigheid zuurstof

Aerobe en Anaerobe.

Aerobe (leven in zuurstofrijke omgeving)

Anaerobe (leven in zuurstofarme omgeving).

Toelichting

Een extremofiel is een organisme dat in extreme omstandigheden leeft. Letterlijk betekent het extremo (extreem) fiel (aan(-)trekkend). Bepaalde soorten aardse bacteriën zouden volgens de wetenschap kunnen overleven op Mars.

Bij een extremofiel gaat het om één of meerdere levensbehoeften die sterk afwijken ten opzichte van de meeste organismen die leven in normale (dus de meest voorkomende) omstandigheden.
Vaak wordt gedacht dat extremofielen tegen extreme omstandigheden kunnen, maar dat is niet helemaal juist. Als deze extreme omstandigheden wegvallen kunnen ze niet overleven ze zijn eraan gebonden.
Wel kennen vele extremofielen een soort ‘winterslaap’. Deze hangt echter niet samen met de seizoenen, maar met een eventueel gebrek aan de benodigde extreme leefomgeving. Er zijn diverse typen extremofielen afhankelijk van de extreme omstandigheid die ze nodig hebben.

Bijvoorbeeld:
– temperatuur: soorten die bij heel hoge of juist lage temperatuur leven
– pH-waarde (zuurgraad): soorten die in een zeer hoge of juist lage zuurgraad leven:
– zoutgehalte: soorten die in zeer zoute omstandigheden leven:
– omgevingen met hoge concentraties (voor de meeste organismen) giftige stoffen, bijvoorbeeld zware metalen,
– omgekeerd: omgevingen met juist een gebrek aan algemeen benodigde stoffen. meestal zuurstof:
– koolstofarme of zelfs koolstof loze omgevingen zoals midden in een rots:
– zeer hoge druk zoals in diepzeetroggen of diep in de grond
bacteriën

Wellicht ook interessant: Temperaturen vs bacteriën vs dood?

 Weetjes