Soorten vloeibare reinigingsmiddelen kunnen grofweg onderverdeeld worden in 5 soorten (hoofdgroepen):
— alkalische reinigingsproducten
— neutrale reinigingsproducten
— zuurhoudende reinigingsproducten
— oplosmiddelen
— gecombineerde producten

Deze synthetische W.A.S.-producten bevatten als hoofdbestanddeel Was Actieve Substanties (kortweg W.A.S. genoemd). Andere uitdrukkingen daarvoor zijn detergentia of tensiden.

soorten-vloeibare-reinigingsmiddelen W.A.S. actieve middelen

Iedere waterachtige vloeistof is alkalisch, zuur of neutraal. Ook de reinigingsproducten hebben afhankelijk van hun samenstelling een van deze eigenschappen.

 Weetjes