Hoe krijg je een vlek uit een hoogpolig tapijt?

Vlek(en) verwijderen uit een hoogpolig tapijt?

Uitgangspunt is een oude vlek waarvan de oorsprong niet bekend is (bijvoorbeeld: was het koffie met of zonder suiker/melk of was het zoete limonade of wijn etc.) ook is niet bekend hoelang de vlek er al in zit.

Hoe dan ook vlek(en) verwijderen uit een hoogpolig tapijt vereist eigenlijk professionele tools en producten namelijk: Tapijtshampoo of een speciaal, vloeibaar tapijtreinigingsmiddel
In geval van vloeibaar reinigingsmiddel is ook een tapijt reinigingsmachine of in ieder geval een waterzuiger nodig.

Professionele producten voor tapijtreiniging

Bijvoorbeeld wollen tapijten worden door producten met een hoge pH-waarde resp. >9 en >8 beschadigd.

Hierna eerst wat achtergrond informatie inzake professionele producten gevolgd door een advies hoe vlek(en) in hoogpolig tapijt met een huishoudelijk schoonmaakmiddel en materiaal te behandelen.

Tapijtshampoo

Tapijtshampoo met een goed schuimvermogen dat moet verhinderen, dat tapijten te nat worden. Eventuele restanten van het product mogen de her vervuiling niet bevorderen.
Bij de tapijtshampoo vormt het schuim de grootste ondersteuning bij het reinigen. Het schuim bevordert het indringingsvermogen, waardoor het tapijt niet te vochtig wordt. De Was Actieve Substanties kunnen hun reinigingskracht uitoefenen zonder het tapijt doornat te maken. Zij dispergeren (maken los) het vuil van de vezel en kapselen het in (kristalliseren) zodat het in droge poedervorm los van de vezel ligt en gemakkelijk met een stofzuiger kan worden opgezogen.

Tapijtreinigingsmiddel

Speciale, vloeibare tapijtreinigingsmiddel voor de sproei-/extractiemethode, maar ook voor de vlekkenspoelmethode wordt een speciaal tapijtreinigingsmiddel gebruikt.

it speciale, vloeibare tapijtreinigingsmiddel dient een zeer goed vuil oplossend vermogen te hebben, schuimarm te zijn en gemakkelijk uit het tapijt te kunnen worden gespoeld zonder dat er (vettige) restanten achterblijven.

Evenals de tapijtshampoo moet het speciale tapijtreinigingsmiddel zo neutraal mogelijk en niet giftig zijn en mag het de kleuren en de materialen, die in het tapijt zijn verwerkt, niet aantasten.

Advies vlek in hoogpolig tapijt behandelen met huishoudelijk schoonmaakmiddel en materiaal

Benodigdheden

 • Emmer met handwarm water en een normaal (mild)
 • Schoonmaakmiddel (dosering zie verpakking)
 • Gewone spons
 • Emmer met enkel water
 • Keukenrolpapier

Werkwijze

 1. Dompel uw spons in de emmer met schoonmaakmiddel en knijp hem een beetje uit
 2. Dep vervolgens de spons VAN BUITEN NAAR BINNEN op de vlek, zodat de vlek niet uitspreid
 3. Tijdens het behandelen dompelt u de spons telkens opnieuw in de emmer met water en schoonmaakmiddel en hierbij knijpt u de spons telkens iets beter uit om de losgekomen vervuiling op te deppen
 4. Dompel vervolgens uw spons in de emmer met water, spoel hem goed en knijp hem een beetje uit
 5. Dep vervolgens de spons wederom VAN BUITEN NAAR BINNEN op de vlek echter deze maal direct met opdeppende beweging (tijdens deze handeling dompelt u de spons telkens opnieuw in de emmer met water en hierbij knijpt u de spons telkens iets beter uit om het residu van de vervuiling op te deppen alsmede zoveel mogelijk water opdeppen
 6. Tot slot neemt u het keukenrolpapier en dep de behandelde plek droog

Opmerking:

Niet alle vlekken zijn te verwijderen vlekken zijn wel altijd te verdoezelen.
Het kan zijn dat uw verwachtingspatroon niet in overeenstemming is met het beoogde eindresultaat.

 Woonkamer